X

Om du är osäker på vilka tillbehör som är kompatibla med dina hörapparater, fråga din audionom.

easyTek Support

Hur hanteras StreamLine Mic

easyTek i detalj

(1) Multifunktionsknapp

(1) Multifunktionsknapp

(2) Halsslinga

(3) Mikrofonöppningar

(4) Statusinformation med LED-indikatorer

(5) Utgång för halsslinga

(6) Volymknappar

(7) Utgång för ljudkälla med 3,5 mm ingång

(8) Utgång för FM-mottagare

(9) Återställningsknapp

(10) Utgång för micro-USB till laddning

Enkel parning

Hörapparater: Steg 1

Häng easyTek runt din hals. Starta easyTek genom att enkelt trycka på (1) tills den gröna LED-lampan (4) tänds.

Häng easyTek runt din hals. Starta easyTek genom att enkelt trycka på (1) tills den gröna LED-lampan (4) tänds.

Hörapparater: Steg 2

Sätt hörapparaterna i dina öron och stäng batterifacken. Den gröna LED-lampan (4) blinkar kort och slocknar därefter. Nu är hörapparaterna och easyTek parade.

Sätt hörapparaterna i dina öron och stäng batterifacken. Den gröna LED-lampan (4) blinkar kort och slocknar därefter. Nu är hörapparaterna och easyTek parade.

Bluetooth-kompatibla tillbehör: Steg 1

Starta easyTek genom att hålla inne (1) i flera sekunder. Om den blå LED-lampan (4) inte börjar blinka automatiskt, tryck in (1) och volymknapp ”+” (6) tills den gör det.

Starta easyTek genom att hålla inne (1) i flera sekunder. Om den blå LED-lampan (4) inte börjar blinka automatiskt, tryck in (1) och volymknapp ”+” (6) tills den gör det.

Bluetooth-kompatibla tillbehör: Steg 2

Starta Bluetooth-funktionen i produkten du vill para easyTek med. Sök efter easyTek och välj den. Den blå LED-lampan (4) kommer att blinka en kort stund och därefter slocka.

Starta Bluetooth-funktionen i produkten du vill para easyTek med. Sök efter easyTek och välj den. Den blå LED-lampan (4) kommer att blinka en kort stund och därefter slocka.

TV Transmitter: Steg 1

Starta easyTek genom att hålla inne (1) i flera sekunder. Tryck på (1) och båda volymknapparna (6) samtidigt tills den blå LED-lampan (4) börjar blinka.

Starta easyTek genom att hålla inne (1) i flera sekunder. Tryck på (1) och båda volymknapparna (6) samtidigt tills den blå LED-lampan (4) börjar blinka.

TV transmitter: Steg 2

Starta TV Transmitter inom 1 meters räckhåll från easyTek och vänta tills parningen är klar. Detta tar ca 2 min. Den blå LED-lampan (4) kommer att sluta blinka och därefter lysa med ett fast sken.

Starta TV Transmitter inom 1 meters räckhåll från easyTek och vänta tills parningen är klar. Detta tar ca 2 min. Den blå LED-lampan (4) kommer att sluta blinka och därefter lysa med ett fast sken.

miniPocket Support

miniPocket i detaljer

(1) Högtalare

(1) Högtalare

(2) LED-indikator

(3) Volymknappar

(4) Knapplås

(5) Programknapp

(6) På baksidan: Batterifack

(7) På baksidan: Plats för nyckelring

 

Hur hanteras Made for iPhone hörapparater