X
header one
Streamline-TV_Pure-13-BT_1248px

StreamLine TV skickar ljud från TV:n direkt till dina hörapparater med högsta ljudkvalitet (Dolby Digital). Enkel och användarvänlig hantering, och enastående lyssningsupplevelse utan mellankoppling.

 

Ingen begränsning

StreamLine TV ger dig det smidigaste sättet att se på TV tillsammans med din familj, om det finns fler i din familj som använder hörapparater från Signia. StreamLine TV har nämligen ingen begränsning i hur många hörapparater som kan vara kopplade samtidigt

Signia-Nx_couple-watching-TV_1248x800px
Connected-Ear_couple-TV_2_1248x800px

Enkel kontroll via myControl App

Med myControl App kan du enkelt starta och pausa TV-streamingen såväl som justera volymen utan behov av en extra fjärrkontroll.

Läs mer om myControl App

Kompatibilitet med andra uppkopplingsteknologier från Signia

StreamLine TV är fullt kompatibel med andra streamingteknologier som erbjuds av Signia. På det sättet kan du acceptera ett telefonsamtal medan du ser på TV, och ljudet från din TV kommer automatiskt att pausas.

.

Signia-Nx_man-video-chat-mobile_1248x800px

StreamLine TV är kompatibel med alla TV-apparater med en av följande kopplingar:

StreamLine-TV_connections_1700x635px
  1. TOSLINK (optisk/digital)
  2. RCA (cinch)
  3. Minijackadapter

Highlights:

 • Minijackadapter
 • Automatisk parning till hörapparaterna
 • Direkt streaming på upp till 10 m avstånd
 • Optisk in- och utgång
 • Stödjer Dolby Digital-ljud
 • Simultan streaming till flera par hörapparater med en StreamLine TV
   1. Inställningsknapp
   2. RCA-anslutningar
   3. TV-indikator
   4. Strömindikator
   5. Lägesknapp (endast för audionom)
   6. TOSLINK-anslutningar (optisk)
   7. Nätanslutning
StreamLine-TV_highlights_1248x700px

Helt automatisk parning – para StreamLine TV med dina hörapparater i tre enkla steg:

StreamLine-TV_front_LED-green-blue_1248px
 1. Starta StreamLine TV
 2. Stäng av och starta om dina hörapparater
 3. Placera båda hörapparaterna på StreamLine TV

Parningen startar automatiskt. Så snart parningen är klar, lyser båda LED-lamporna blått i ca 30 sekunder.

Parning behöver bara utföras en gång. StreamLine TV kan paras till flera par hörapparater.

Intuitiv LED display

Enkel hantering: Den intuitiva LED-displayen ger en tydlig överblick över StreamLine TV’s status.

StreamLine-TV_display_white

Strömindikatorn är vit: StreamLine TV startas.

StreamLine-TV_display_blue-flash

Båda indikatorerna blinkar blått: Strömmen är på. StreamLine TV är inte parad med någon hörapparat.

StreamLine-TV_display_blue

Båda indikatorerna lyser blått i ca 30 sek: Parkopplingen är slutförd.

StreamLine-TV_display_green-blue

Strömindikatorn är grön;TV-indikatorn är blå: StreamLine TV har en giltig TOSLINK-anslutning till den elektroniska enheten, oavsett om en ljudsignal spelas eller inte.

StreamLine-TV_display_green

Båda indikatorerna är gröna; Sändaren får en ljudsignal via RCA-anslutningen.

StreamLine-TV_display_green-flash

Strömindikatorn är grön, TV-indikatorn blinkar grönt: StreamLine TV får ingen ljudsignal via RCA-anslutningen, eller så är volymen för låg.

StreamLine-TV_display_green-red

Strömindikatorn är grön, TV-indikatorn blinkar rött: Signalformatet stöds inte.

StreamLine-TV_display_red

Strömindikatorn är röd: Strömmen är på. StreamLine TV får ingen ljudsignal.

StreamLine-TV_display_red-flash

Båda indikatorerna blinkar rött: Fel. Kontakta din audionom.

Hur du hanterar StreamLine TV

StreamLine TV FAQs