X
Signia Nx hörapparater - Funktionsöversikt

Signia Nx hörapparater levererar den mest naturliga hörselupplevelsen, enastående talkvalitet och den bästa anslutningen till din smartphone och TV.

Funktioner

Prestationsnivåer

Audiologi 7Nx 5Nx 3Nx

 OVP™ (Own VoiceProcessing)

●●●●●

●●●●●

●●●●●

Ger en naturlig egen röst kombinerat med optimal hörsel av alla andra ljud för den mest behagliga och naturliga lyssningsupplevelsen.

3D Classifier

●●●●●

●●●● ●●●
Skräddarsy hörapparatens exakta svar på användarens behov genom att analysera flerdimensionell information från användarens röstaktivitet, rörelsemönster och akustiska data.

Sound Clarity

●●●●● ●●●● ●●●
Sound Clarity ger ett naturtroget ljud som täcker hela spektrumet av  lyssningssituationer. Exceptionell tydlighet uppnås

Speech Quality

●●●●● ●●●● ●●●
Speech Quality ger bättre talförståelse i buller
Uppkoppling

Direct Streaming

●●●●●

●●●●●

●●●●●

Anslut Signia Nx hörapparater direkt till smartphones och TV-apparater för högkvalitativ ljudstreaming av telefonsamtal, musik och TV med låg batteriförbrukning

Du Justerar 

●●●●●

●●●●●

●●●●

Användare av Signia Nx hörapparater kan dra nytta av omfattande fjärrkontrollsmöjligheter och individuella anpassningsalternativ via myControl App.
Hörselvård på distans

TeleCare 

●●●●●

●●●●●

●●●●●

För framgångsrika anpassningar. Via myHearing App kan Signia Nx hörapparater ha kontakt med användarens hörapparat när som helst på distans och lösa problem i realtid med live fjärrjustering..


●●●●● = högsta prestanda