X
Nytt erbjudande för dig – så att du kan få en bättre arbetsdag

När ett flygplan är i luften kan det monotona suset i kabin och cockpit vara uttröttande och skapa kommunikationssvårigheter för folk ombord. Kabinpersonal som arbetar under dessa förhållanden lär sig att sluta tänka på oljudet eftersom hjärnans hörselcentrum tränas till att acceptera det. Men det ändrar inte det faktum att hörseln utsätts för belastning.

En individuellt anpassad öronpropp kan tas fram som släpper igenom ljud till örat medan suset dämpas så att hörselcentret inte måste arbeta lika hårt för att uppfatta samtal.  Därav behöver du inte använda i närheten lika mycket energi på att skilja samtal från buller, vilket resulterar i att du blir mer avslappnad – även efter längre perioder i omgivningar med monotont buller.

Det är viktigt att välja en lagom dämpning som ger en korrekt balans mellan bullerdämpning och kommunikationsmöjligheter. Om man dämpar bullret för mycket så dämpar man även samtal i sin närhet vilket gör att man också då måste lägga energi på att förstå vad som sägs.

En hörsel som har lärt sig att anpassa sig efter arbetsmiljön ombord utan öronproppar, reglerar sig självt helt automatiskt när flygplanet startar motorerna så att man inte upplever bullret på samma sätt som andra. När man börjar använda öronproppar vill fortfarande det undermedvetna ”reglera” hörseln den första tiden. Därför kommer det att upplevas som om ljudet nästan försvinner. Detta kommer dock att avta i takt med att hörseln vänjer sig vid att du använder öronproppar. Därför kan det också vara en bra idé att använda öronpropparna i andra situationer, innan de används ombord på flygplanet. T.ex. under en cykeltur när du kan höra det irriterande ljudet från vinden, när du kör bil eller andra vardagssituationer som utsätter dig för ett relativt monotont buller som kan påminna om det som gör sig närvarande under en flygresa.

Till personal ombord på flygplan rekommenderar vi användning av SOWEI Free-hörapparater med moderat dämpning.

Om du vill ha extra dämpning, t.ex. om du ska övernatta på platser med högljudd omgivning, rekommenderar vi tätslutande öronproppar som kan formgjutas för optimal komfort. Det går inte att ta bort ljudet helt och hållet men öronpropparna ger en kraftig dämpning som kan ge dig ro när du som mest behöver det.

För extra dämpning rekommenderar vi användning av SOWEI Sleep-hörapparater.

Andra öronproppar

Andra jobbfunktioner på flygplan än de två nämnda kan kräva andra lösningar med formgjutna öronproppar. Kontakta oss för råd och vägledning om din specifika situation.

För mer information kontakta Kim.deichmann@sivantos.com eller Tommy.raun@sivantos.com.