X
Visste du att det enligt World Health Organization finns fler än 466 miljoner människor som lever med en med hindrande hörselnedsättning?
2018-03-03

Världshörseldagen belyser faktumet att allt fler lider av nedsatt hörsel

Visste du att det enligt World Health Organization finns fler än 466 miljoner människor som lever med en med hindrande hörselnedsättning?

Den 3 Mars är det Världshörseldagen: Visste du att förekomsten av hörselnedsättning ökar världen runt? Enligt World Health Organization finns fler än 466 miljoner människor som lever med en med besvärande hörselnedsättning och år 2050 förutspås nästan en av tio personer ha en hörselnedsättning. Det är inte enbart till följd av ökande livslängder utan även för att många av oss kommer uppleva en hörselnedsättning vid yngre ålder än våra föräldrar och mor/farföräldrar.

Under temat ”Hör framtiden… och förbered dig inför den” jobbar Världshörseldagen 2018 med att uppmärksamma vikten av att upptäcka en hörselnedsättning i tid och sakta ned dess förlopp. Om du har en tendens att be folk upprepa det de sagt, skruva upp volymen på radio och TV eller om folk påpekar att du talar väldigt högt så kan du ha en hörselnedsättning.

Så vad kan du göra? Att undvika bullriga miljöer och testa din hörsel regelbundet är två av de viktigaste sakerna för att förebygga att din hörsel försämras snabbt. Du behöver endast några minuter för att göra ett kostnadsfritt hörseltest från Signia online.

Hörseltestet ger dig en första indikation på om hörapparater kan vara aktuellt för dig. Om du har en hörselnedsättning kan hörapparater också reducera risken för försämrade kognitiva förmågor. Det är viktigt att fånga upp dessa symtom tidigt och att göra något åt dem. Du kan hitta en audionom i ditt område på vår hemsida: https://www.signia-hearing.se/hitta-horselklinik/

Han eller hon kommer då att besvara de frågor och funderingar du har och hjälpa dig att hitta den ideala lösningen för just dig. Med Signia kan du välja bland många olika alternativ som ger tillbaka ljuden så som naturen avser: från liten och diskret i-örat apparat till kraftfull och elegant hörapparat som sitter bakom ditt öra och kan streama telefonsamtal, musik och TV-ljud direkt in i dina öron. För mer information kring våra hörapparater, besök: www.signia-hearing.se