X
2016-03-02

Välkommen till ljudets färger

Ett helt nytt och spännande kapitel i vårt företags historia. Vi är glada att presentera vårt nya varumärke, Signia.

 

Signia kommer att bli vårt nya produktvarumärke, som vi kommer att använda sida vid sida med det välkända Siemens de kommande åren.Vi är entusiastiska inför denna förändring, då vi kan använda det bästa av de två varumärkena i vår marknadsföring.Å ena sidan kan vi fortsatt dra fördel av kunskapen om namnet Siemens och å andra sidan kommer Signia göra det möjligt att kommunicera med våra kundgrupper på ett mer framträdande och relevant sätt. Signia och kommunikationen med våra kunder kommer att ligga till grund för vår framtida tillväxt.

Den medföljande broschyren beskriver vad Signia står för: Vårt varumärkeslöfte, vår filosofi och våra kärnvärden. Vi lägger till ett varumärke, men vi kommer inte att ta bort någonting. Liksom tidigare kan du räkna med exceptionella produkter, attraktiva marknadsföringsaktiviter och engagerade medarbetare, som du förväntar av oss.