X
2016-04-20

Frågor och svar

På vilket sätt skiljer sig åt Signia från Siemens varumärke?

Hur länge kommer Siemens varumärke att existera i hörapparatindustrin?

Sivantos har ingått avtal med Siemens om den framtida användningen av Siemens varumärke  i utvecklingen, marknadsföringen och försäljningen av hörapparater på sikt. Därför kan och vill Siemens varumärke fortsätta användas av Sivantos de kommande åren.

 

På vilket sätt skiljer sig åt Signia från Siemens varumärke?

Signia baseras på den erfarenhet och alla de värden vi har utvecklat under årens lopp. Användningen av Signia som varumärke öppnar för nya möjligheter och tilltalar en bredare och yngre kundgrupp.

Vilken relation har Siemens varumärke och Signia till varandra?

Signia kommer att vara vårt nya produktvarumärke som vi kommer att använda sida vid sida med det kända  Siemens varumärket kommande år. Genom att använda båda varumärkena på våra produkter och i vår marknadsföring, kan vi utnyttja det bästa av båda varurmärkena. Å ena sidan fortsätter vi att dra nytta av kunskapen om namnet Siemens, och å andra sidan kommer Signia att möjliggöra kommunikation med våra kundgrupper på ett nytt sätt och tilltala fler.

 

Vad kommer att förändras för du, när Siemens inte längre existerar som produktvarumärke?

Vad gäller teknologisk utveckling, kvalitet, garantier, reparationer, service och support, kommer ingenting att ändras. Vårt mål med Signia är särskilt att vända oss till ett bredare kundsegment genom nätet och sociala medier som tilltalar en bredare publik.